VELKOMMEN TIL HELBREDET.NO

Abonner på bladet Helbredet

Ved å abonnere på bladet Helbredet vil du bli kjent med våre møter og noe av vår undervisning samt. oppmuntringer, til hjelp i din hverdag. Du vil få del i menneskers egne opplevelser og viktigheten av forbønn, samtale og møter.

Forbønn

Vi opplever at mange mennesker blir friske gjennom forbønn. Opp igjennom årene har Jesus helbredet mennesker fra alle slags plager, både gjennom forbønnstelefonen, konferansene våre og enkeltmøter rundt forbi i menigheter.

Vi kan aldri love helbredelse, å helbrede er det Jesus som gjør. Det vi kan gjøre er å be for mennesker, og det gjør vi veldig gjerne.

Trenger du forbønn?

Ring forbønnstelefonen 370 27 000

Åpningstider: Tirsdag og Torsdag kl. 10-16, avbrutt av lunsj fra kl.12.00 – 12.30 Velkommen til kontakt. Forbønn er for bønnesvar!

Det er vanlig teletakst å ringe forbønnstelefonen.

Om du har noe å meddele oss ang. møter, bladet, virksomheten
og adresse endring osv. så ta kontakt på samme tlf.nr som
forbønnstelefon og i de samme åpningstider.

Ønsker du å Støtte Arbeidet?

Vi setter stor pris på om du ønsker å støtte arbeidet. 

Du kan støtte oss ved gi inn på kontonummer: 2480 36 99778 eller Vipps: 555777

For betaling fra utlandet, bruk IBAN KONTONR. NO5024803699778 og Bic/Swift: SPTRNO22