Forbedere og støttepartnere: tusen takk for det dere har brakt oss av støtte og oppmuntringer i det arbeidet vi får lov til å være med på. Det er ikke alltid like lett dette med å følge ett Guds kall. En test på kallet er når det blåser rundt bena på en, om en da fortsatt er villig til å stå for Gud. Det kan være en har mistet noe eller noen en er glad i. Det kan til og med være at en har mistet noen i død, det er mange forskjellige prøvelser vi kan komme ut for.

Du skal vite det at Herren er hos dem som er nedbøyd og Han lar ikke den rettferdige være i stikken. Det er også slik med kall at en ikke blir lykkelig før en får lov til å være i det kall Herren har kalt en. Her hjelper det ikke med humanistiske og menneskelige ideer for hvordan en kan bli lykkelig. Noen mennesker går ulykkelig et helt liv på grunn av at de ikke gav akt på det Guds Ånd visket inn i deres hjerter. Jeg er ingen dommer over ditt liv, jeg vil at du skal ha det godt nå og resten av livet. Gud vil du skal trives. Da jeg var ny i troen (nyfrelst) trodde jeg det var farlig å overlate seg helt til Gud, jeg må jo få bestemme noe selv også over mitt liv. Det er jo klart en får bestemme selv, en må jo selv bestemme om en skal til himmelen en gang eller om en skal til ett evig mørke. Så vist får en bestemme selv! Jeg tenkte da jeg har gitt mitt liv til Jesus for å bli frelst, så tenkte jeg dette kunne være en trussel mot et fritt liv til å velge jobb, hvem jeg skal gifte meg med og hvilke venner jeg skal ha. Jeg tok kraftig feil, for jeg hadde jo ikke noe frihet fra før. Jeg var jo allerede en trussel mot meg selv. Jeg tenkte som så: hvis jeg overgir meg helt så sender Gud meg til Grønland. Vi hadde nemlig besøk av noen misjonærer som var på Grønland og vitnet ivrig om arbeidet og viste film om det fattige livet, selkjøtt og blod. Jeg ville ikke dit så jeg vegret meg for å leve fullt ut det nye livet på grunn av frykt for det ukjente.

Saken er den at Gud ikke vil ha noen arbeidere på Grønland som han ikke har kalt til å være der, verken et år eller en helg. Så det var djevelen som plaget meg og sa: «pass deg for Gud, for han kan ta friheten din». Det er styggen som er tyven som stjeler, myrder, ødelegger og splitter menneskers tankeliv og ødelegger familier. Når Jesus har gitt deg et kall så sier skriften «gjør ditt kall og utvelgelse fast». Det er noe du skal gjøre og ikke Gud. Du skal befeste det Jesus allerede har talt om, for at du skal komme ut i det Jesus har kalt deg til. Om en er likegyldig til kallet vil en oppleve misstrivsel. Du blir aldri tilfredstilt om du skal prøve å gjøre noe for at det skal se ok ut for mennesker og høste deres oppmerksomhet, det er i så fall bonus senere. Søk først Guds rike, så skal Han gi deg alt det du trenger videre i livet. Jesus vil det skal gå deg vel, så slutt å tro at han vil gjøre livet kjedelig for deg. Faren er tilstede for et mislykket liv og misstrivsel om en skal prøve å lage seg en tjeneste i håp om at Gud og mennesker skal bli fornøyd. Gud styrke deg i Jesu navn til å velge rett for ditt liv og de du har fått av Gud å være til velsignelse for.

Hilser deg med det som Paulus sier: «Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn.» Noen har syner, andre indre overbevisning helt fra barndomstid. Husk at vi vil stå sammen med deg i dine utfordringer. Apgj. 26: 15-19

Solveig og Tom Roger