Mer enn 300 mennesker har gitt tilbakemeldinger om helbredelse etter å ha vært med på omsorgshelgene på Stølsdokken Fjellhotell. Mange opplever at oppholdet er en balsam for sjel og kropp.

6. til 9. oktober inviterte Solveig og Tom Roger Edvardsen til den femte omsorgshelgen på Stølsdokken Fjellhotell etter at de overtok som nye eiere av hotellet i fjor sommer. Og aldri har det vært så stor interesse for ei omsorgshelg som denne gangen. Hotellet var fullt, ikke en ledig seng å oppdrive. Og alle som kom fikk servert de herligeste retter, både fra Guds Ord og fra kokken og de mange gode hjelperne som gjorde helgen til det den ble, en helg full av Guds herlighet, der alle fikk kjenne på at hver især er høyt elsket av skaperen.

Både fredag og lørdag kveld var det bønn for syke. Flere benyttet seg også av muligheten for samtale og forbønn mellom møtene de to dagene.

De som kom frem til forbønn i kveldsmøtene kunne vitne om at mye herlig hadde skjedd med dem. En dame vitnet om et hørselsmirakel, og en mann vitnet om at smerter og plager i nakken, skuldra og ryggen forsvant. Atter andre kunne fortelle om sykdommer og plager som måtte gå i Jesu navn.

Forkynte Guds Ord

Tom Roger forkynte Guds Ord i de fleste møtene, men også andre bidro, deriblant Solveig Edvardsen. Med utgangspunkt i Salme 91 forkynte hun om hvordan Herren vil dekke den enkelte under sine vingefjær midt i vanskeligheter av forskjellige slag. Hun tok frem flere bibelvers, deriblant Jesaja 65:24 hvor det står: ”Og det skal skje: Før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, skal jeg høre.”

– Han hører hjertets rop, sa Solveig. – Han er en borg og en tilflukt for oss. Han er der med oss, alltid. Og han vil lede oss, men du må tørre å gå på det som Herren har for deg.

Hun fortalte også litt fra Alternativmessa på Lillestrøm der Misjonen helse for hele mennesket deltok med egen stand i fjor. Hun understreket at man på Alternativmessa finner alt som ligner på det Herren har å tilby.

– Men det er mange forskjeller, sa Solveig. – Den største forskjellen er Jesus og Den Hellige Ånd.

Bevar ditt hjerte

Også Siv fra Langevåg utenfor Ålesund var med og delte Guds Ord i et av møtene. Temaet hennes var ”Bli ikke motløs! – bevar ditt hjerte.” Et av bibelversene hun tok frem var: Ordspr. 4:23 ”Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer for livet utgår fra det.”

– Hvordan kan vi vite hvilken tilstand våre hjerter er i da? sa Siv, og fortsatte… – Bibelen sier noe om hvordan vi kan finne ut av det i Matt. 12:34-35 “For det hjertet flyter over av taler munnen.” Når vi treffer noen kjente og kommer i prat med dem så går det ofte ikke mange minuttene før vi vet hvordan vedkommende har det (i sitt hjerte) ut i fra deres ord.

– Matt. 15:18 “Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette gjør et menneske urent.” Ordene våre kan enten være til forbannelse for oss selv eller andre, eller til velsignelse. Gud skapte verden og alt som er i den, universet og alle ting ved sitt Ord. Bibelen forteller at Gud taler til det som ikke er som om det er og da blir det til. Våre ord “skaper det vi sier” og talesenteret i hjernen styrer mange prosesser i hjernen og i kroppen vår. Dette er vitenskapelig bevist. Derfor er det så utrolig viktig at vi “taler riktig” ut i fra Bibelens sannheter, og dermed slipper å tale forbannelser ut over oss selv eller andre. Liv og død er i tungens vold, og vi må lære oss å styre våre tunger.

– Kanskje noen kjenner på fordømmelse på grunn av dette eller på grunn av andre ting i livet sitt, fortsatte Siv. – Da har jeg en veldig god nyhet til deg. Det finnes ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Romerne 8:1-2 “Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. De som ikke vandrer etter kjødet men etter ånden. For livets Ånds lov har i Kristus frigjort oss fra syndens og dødens lov.” Fordømmelse kommer fra den onde og han fordømmer oss og prøver å så vantro og tvil i oss dag og natt uten stans. Han har ikke forandret taktikk siden den første gangen i Edens hage, det har han ikke trengt heller fordi den virker enda, på svært mange av oss. Vi trenger å avsløre alle hans løgner og erstatte dem med Guds sannheter.

Et vidunderlig tilbud

Regina og Jonny  fra Arendal sammen med Tove fra Ålesund, ledet lovsangen under omsorgshelgen. Og også flere andre deltok med sang og musikk i møtene. Mange hadde også kommet fra fjern og nær for å hjelpe til med praktiske gjøremål.

– Interessen for disse omsorgshelgene øker på fra gang til gang, sier Tom Roger. – Og aldri før har det blitt så tidlig fylt opp på hotellet som før denne helgen. Det var til og med 12 som lå på flatseng i kjelleretasjen. Når det gjelder fremtidige konferanser så vil jeg derfor oppfordre folk til å være tidlig ute med å bestille rom. Og en annen ting er at dersom man vil melde avbud, så kan ikke det gjøres bare ei uke i forveien. Vi har opplevd at noen få har måttet trekke seg på grunn av sykdom, og dette har vi forståelse for. Men da må man dekke oppholdet gjennom en reiseforsikring, og en slik forsikring er ikke kostbar. Vi har erfaring med at det ikke er noen egenandel på reiseforsikring.

– Omsorg- og helbredelseshelgene er et fantastisk og vidunderlig tilbud hvor det åndelige innholdet er det viktigste, sier Tom Roger. – I tillegg er naturen, maten og fellesskapet veldig bra. Vi ønsker at folk skal gripe hele livet. Mange melder tilbake at dette var svært betydningsfullt for deres helse, liv og fremtid. Vårt ønske er at folk skal bygge et fundament av Guds Ord og Guds rettigheter i sine liv, og få svar på hvordan de kan få hjelp i forhold til dette med å tro. De skal sitte igjen med at de fikk svar på noen av de vanskelige spørsmålene angående sykdom og helbredelse. Mange opplever at i sykdommen kjennes Gud fjern. Derfor kaller vi dette omsorgshelger. Vi ønsker at de som kommer hit skal få oppleve at de er i en trygg hånd av omsorg. Vi har samtaler og forbønn mellom møtene med enkeltpersoner, om ønskelig, og det vil vi fortsette med.