– Jeg ringte forbønnstelefonen og nå er sønnen min helbredet for testikkelkreft, forteller Sølvi fra Alta.

Hun kan også fortelle at hun startet en bønnekamp da hun nå, sist jul, fikk vite at sønnen hennes på 18 år hadde fått testikkelkreft.

– Jeg ringte rundt til alle venner og kjente som jeg vet ber, og bad dem om å be om at kreften måtte forsvinne, forteller hun. – Selv gikk jeg inn i flere dagers faste og bønn i januar. Jeg hadde bestemt meg for at Guds Ord skulle få rett. Jesus vil helbrede alle.

Fikk sjokk

Sønnen fikk diagnosen i begynnelsen av desember i fjor. Legen trodde han hadde hatt det et års tid. Han hadde gått ned flere kilo og var ikke i form.

– Han fikk sjokk da han hørte at han hadde fått kreft, og han fortalte oss det ikke før til jul, forteller Sølvi. – Kreften hadde spredd seg til andre deler av kroppen og prognosene var dårlige.

I februar reiste sønnen til Universitetssykehuset i Tromsø for å operere ut kreftsvulsten. Men da legene undersøkte ham så fant de ingen kul. Kreftsvulsten var borte og de kunne heller ikke finne at det var spredning til andre deler av kroppen. Legene undret seg, men mente det kunne skje at kreften bare forsvinner igjen.

Takker Jesus

– Da jeg fikk vite at sønnen min hadde fått kreft så fikk jeg et ord fra Herren som lød sånn: ”Dette skjer for at mitt navn skal bli forherliget”, forteller Sølvi.

– Sønnen min har fått en fornyet tro på Gud, og nå ber jeg om at troen hans må komme ut i full utfrielse, sier Sølvi. – Jeg er så takknemlig for at han er blitt frisk. Det er nesten uforståelig. Jeg takker Jesus, mitt eneste håp. Hvem skulle jeg ha gått til hvis jeg ikke hadde Jesus?