Tom Roger Edvardsen forkynte Guds Ord om utfrielse og helbredelse i flere av seminarene og møtene under konferansen.

– Guds Ord er ikke gitt til egen tolkning, sa Tom Roger da han åpnet seminaret lørdag formiddag den 15. april. – Du skal ta det inn gjennom troen.

– Når begynner din helbredelse? fortsatte Tom Roger, og kom raskt med svaret: – Når du godtar at det skrevne Ordet er til befrielse for din sykdom.

– Med full seier toget Han inn til Faderen, fortsatte Tom Roger – Det er fullbrakt, men helbredelsen må godtas av deg. Det at de som ikke er kristne blir helbredet har å gjøre med at Herren gir ut smaksprøver. Matteus 8: 16-17 Noen sier: Jeg tror at alle andre kan bli helbredet, men jeg tror ikke at jeg kan det. Ja, men har du tror for alle de andre 5 milliardene, så still deg sammen med dem.

Ordet gjelder deg

Tom Roger fortalte videre om Lucifer som vekket morgenrøden i himmelen med musikk. Han opphøyet seg selv fordi han hadde en slik flott skikkelse, og han ville kaste Gud fra tronen. Resultatet ble at han ble kastet ut av himmelen sammen med en tredjedel av englene. Djevelen er under Kristi føtter og under dine føtter. 1. Tessalonikerne 2:13 Du kan ikke hjelpe mennesker uten å være koblet til Guds Ord og Guds kjærlighet med ditt liv. Tro er tillit til at Ordet gjelder deg. Stå ham imot og han skal fly ifra dere.

– Jeg hadde betennelse i begge armene, fortalte Tom Roger. – Da satte jeg meg ned med Markus evangelium de 11 første kapitlene, og ble god.

– Den Hellige Ånd bringer dine bønner til Jesus, fortsatte han. – Du kan snakke med Den Hellige Ånd som en venn. Den Hellige Ånd går med posten mellom deg og Jesus. Den Hellige Ånd tar av ”mitt” og gir til dere. Guds Ord er større enn deres hjerter som fordømmer dem. Djevelen kommer med halvsannheter. Troen kommer av forkynnelsen. Romerne 10:17

Helbredelsen holder

– Mange kommer og sier at de har mistet helbredelser, fortsatte Tom Roger. – Djevelen kan ikke stjele fra deg helbredelsen, men du kan bli fristet til å gi den fra deg. Du beholder helbredelsen ved å stå på Guds Ord. Du har et papir på at det er ditt. Salme 89:35.

– Frykt kan stjele helbredelsen fra deg, fortsatte Tom Roger. – Det er to verdener. Den ene er den synlige verden hvor du får diagnosen på at du er syk. Men den usynlige verden er mer virkelig enn den synlige verden. Den usynlige verden har makt over alt som er skapt. Legens dom er ikke den eneste. Du har en dom på deg fra korset. 1. Peter 1: 18-19. Vi arver Kristus, ikke Adam.

– Kjenn etter på troens måte, hvor mye friskere du er blitt, ikke hvor syk du fortsatt er. Fornekter vi smerten og dommen fra legen? Nei, men det er verre å fornekte Guds Ord og Hans løfter. Når en sykdom forlater deg så må du sette opp løfte som beskyttelse. Møt djevelen med Guds Ord.