Ekteskapsundervisningen til Judit og Ingvar Torvik er bygd på bibelske prinsipper og erfaringer fra et langt ekteskap. Her bringer vi noen små glimt fra undervisningen helgen 28. -30. oktober.

”Det finnes noen hovedregler for ”kunsten å leve sammen”. En av dem er en felles visjon: 1. Mos. 1: 26-27. Vi er skapt til å gjøre Gud synlig i hverdagen. I vår ånd har vi tanker, drømmer, lengsler, håp og verdier. I vår sjel settes de ut i livet. Vi planlegger sammen, finner felles løsninger, tar i bruk hverandres ressurser og gaver, anerkjenner og bekrefter hverandre, øver inn nye ferdigheter og innser at vi trenger hverandre. Vi blir det vi bruker mesteparten av vår tid til å tenke på.”

”Den største gleden man kan ha det er å se at andre vokser. Det er viktig å være klar over at det finnes flere former for intelligens: 1. Matematisk, 2. Hukommelse, 3. Språklig, 4. Motorisk, 5. Tredimensjonal, 6. Musikalsk, 7. Selvinnsikt, 8. Intuisjon, 9. Sosial, 10. Integrerende.”

”Hva kjennetegner et godt fellesskap? Svar: Åpenhet, respekt, inkluderende, tilgivelse, raushet, trofasthet, anerkjennelse, lov å prøve og feile, være annerledes og utvikle det beste i hverandre. Dette er å bære frukt! Det som kjennetegner listen er ingen gjøreting. Dette er holdninger. Du er spesiallaget til å leve dette her.”

”En celle i kroppen vår bruker 20 prosent på seg selv og gir 80 prosent videre. Fokuser på det du har. Matt. 13:12 Den som tenker i sitt hjerte at han har, han skal få mer. Men den som tenker i sitt hjerte at han er fattig, skal miste endog det han har.”

”Lykkelig: De som begynner dagen med å takke for det de har, og bestemmer seg for å gjøre noe godt for andre.”

Ingvar: ”Jeg er utdannet maskiningeniør, men det slo meg at også samliv er et fag.” Ingvar: ”Min hovedoppgave er å fremstille Guds bilde. Det gjør jeg når Judit kjenner seg elsket.”

”Kommunikasjon er en kunst som er medfødt, men vi må lære språket til hverandre.”

”Taleevnen ligger i kromosom nr. 9 og det er bare funnet hos mennesker.”