-For å elske sin nesten må man elske seg selv, sa Regina Edvardsen. Hun forkynte Guds Ord i et av møtene under konferansen 1.-4. desember.

Regina tok utgangspunkt i Matt. 22: 37-39 ”Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.”

– Alle har en livshistorie som kan ha forårsaket sår i sjelen, sa Regina. Hun fortalte fra sitt eget liv, om vonde og vanskelige ting i barndommen, men også om hvordan hun fikk hjelp blant annet da hun gikk på Arken i Sverige.

– Der fikk jeg lov til å tømme meg, sa hun. – Noen mener man skal legge lokk på det som har vært i fortiden. Selv mener jeg det er feil. Man legger ikke bandasje på et skittent sår uten først å ha renset det. Det er viktig å rense såret før man lar det gro. Hun snakket videre om relasjonen til Jesus.

– Ta tilbake begynnelsen med Jesus, den første forelskelsen, vær radikal, sa Regina. – Når man er forelsket vet man ikke hvordan man skal klare å være fra hverandre. Jesus elsker deg og ønsker å ha tid sammen med deg. Hun henviste til 2. Krøn. 16: 9 ”For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte.” Og fortsatte med eksempelet med kvinnen som hadde en alabastkrukke med ekte, meget kostbar nardussalve. Hun brøt i stykker krukken og helte salven ut over hodet til Jesus. Mark. 14: 1-11

– Det var en inderlig og helhjertet handling, sa Regina. – Hun var helt oppslukt av Jesus og viste sin inderlige kjærlighet på denne måten. Hun tok noe som var veldig verdifullt. Hva har vi som er verdifullt som vi kan gi til Ham? spurte Regina.

– Vi er skapt for å være forenet med ham, sa hun.

(Dette er kun et kort utdrag av forkynnelsen til Regina.)