Vi bringer deg mer fra Ekteparweekenden på Stølsdokken Fjellhotell. Les om visjonen bak weekenden, samt et ektepar som har vært gift i 54 år!

Nytt liv og nye hjem

”Nytt liv og nye hjem” er vår visjon, sier Berit og Sven Anker Hognestad i Ungdom i Oppdrag. De ønsker å være med å bygge og forandre Norge.

Det var Ungdom i Oppdrags familiearbeid i Hedmark og Oppland ved Berit og Sven Anker Hognestad som inviterte til ekteparweekend 28.-30. oktober og 9.-11. desember på Stølsdokken Fjellhotell, de første i en rekke av slike weekender ved hotellet. Ekteparet har ledet familieleire i UiO regi siden 2004. De har vært på flere ekteparweekender med Judit og Ingvar Torvik, noe de har opplevd som et privilegium, og nå ville de være med og bidra selv.

– Dette er første gang vi leder ekteparweekender, sier de. – Vi gjør dette fordi vi ønsker å være med å bygge og forandre Norge. Landet vårt trenger sterke ektepar og gode familier. Det er den viktigste byggesteinen i samfunnet vårt. Ekteparet er med i menigheten Livets Senter på Lillehammer. Berit jobber som lærer ved den tverrkirkelige skolen Hedmark Friskole.

– Vi ønsker å være med å bygge sterke ekteskap og sterke familier, sier de to. – Stølsdokken Fjellhotell er et flott sted å ha weekender av denne typen.

Gift i 54 år

Ektepar i alle aldre deltok på ekteskapsweekenden på Stølsdokken 28.-30. oktober, deriblant Berit (80) og Ola (85) Koppang fra Drammen.

Judit og Ingvar Torvik hadde i alt 175 ekteskapsweekender på Haugen Hotell på Geilo. Ekteparet Berit og Ola kunne fortelle at de hadde vært med på fire, fem av dem, på slutten av 80-tallet. Men nå var det lenge siden og de bestemte seg for å delta på ny, etter å ha vært gift i 54 år.

– De er veldig dyktige, sier Ola om ekteparet Torvik. – Vi får alltid noe, og det vi får gir vi videre. Vi har seks barn og 18 barnebarn. Ola forteller at han 18 år gammel fikk et kall. Han skulle skape hjem for hjemløse. ”Det er din livsoppgave.” sa Herren.

Han studerte ved Sosialhøyskolen og ble sosionom. Så begynte han å jobbe, først ved Bergfløt arbeidskoloni, et hjem for hjemløse i Lier, hvor han var styrer. Senere flyttet familien til Vennesla hvor ekteparet var engasjert ved Lolandsheimen som ble drevet i regi av Blåkors.

– Men så flyttet vi hjem igjen til Drammen, forteller Ola. – Her drev vi Solbakken pensjonat i 34 år, et hjem for hjemløse. Det har vært et innholdsrikt og spennende liv.