Guds Ord setter mennesker fri. Tankebygninger binder mennesker til erfaringer.

Her bringer vi utdrag av Tom Roger Edvardsens forkynnelse under omsorg- og helbredelseskonferansen 9.-12. februar.

Sykdom har sin rot i Adams fall. Sykdom er fra djevelen gjennom fallet i Edens hage. Noen synes det er forferdelig å si det slik, men de har ingen bedre forklaring å komme med. Til disse som stiller spørsmålet er det aktuelt å spørre: Kommer sykdommen som sur nedbør fra England? Kommer sykdommen fra naboen? Eller har du selv produsert sykdommen? Noen kristne er så gærne at de sier at det er Gud som har gitt dem sykdommen. Men Gud og Guds Ord er medisin for din sykdom. Guds Ord er et oppkomme av liv og helbredelse.

Sykdom er angrep

At sykdom kommer fra djevelen betyr imidlertid ikke at djevelen bor i den som er syk, men man kan være angrepet selv om man er kristen. Vi har beskyttelse i Guds Ord, men vi har ikke beskyttelse mot angrep. Noe av årsaken til at vi blir syke ligger i våre tanker. Vår forstand ser etter hjelp og henger seg fast i det menneskelige og de dårlige erfaringene. Jo mindre forkynnelse det er om helbredelse, desto lettere er det å henge seg opp i de menneskelige erfaringene. Og alt vi tror på danner veier i vår sjel. Gir du Guds Ord rett så begynner din sjel å vokse. Han som oppreiste Jesus fra de døde, bor i hver den som tror. Oppstandelseskraften bor i den troende. Og hvis det er slik at hans ånd bor i oss, så skal han gjøre våre kropper levende. Sjelen opptar mine rettigheter fra ånden. Vi får ånden til å våkne ved å lese Guds Ord. Når din sjel leser løftene i Guds Ord så gjør ånden løftene levende. Troen går inn i vår sjel. Kombinasjonen av ånd og ord gir liv.

Hjelpemidler er bra, men vil man bruke det istedenfor helbredelse? Det blir et valg man må gjøre. Troens ord kan løfte oss ut over de menneskelige begrensningene, og sette oss over i Guds fullkomne plan.

Har all omsorg den rette kvaliteten i seg? Vi er kalt til å hjelpe folk ut av sine plager, traumer og fysiske utfordringer. Noen ganger trenger de syke og ensomme noen å gråte sammen med. Det kan være noe av helbredelsen for deres sjel.

Helbredelse er for alle

Døden har lyst på våre kropper og sender ut håndlangere, sykdommer. Men Guds Ord er en høyere autoritet enn sykdommer. Guds Ord skaper liv. Guds Ord har penetrerende virkning på samme måte som oljen 556 (rustløser på boks). Virkningen av oljen ser man først dagen etterpå. På samme måte er det med Guds Ord. Ha tro til at når du tar inn ordet, så virker det i ditt liv og skaper det innholdet som det nevner. I Hebreerne 4:12 står det: ”For Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe treegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.”

Helbredelse er en del av frelsen. Men er helbredelse for alle? Bare Bibelen kan svare på det. Når sykdommene utfordrer deg så vit at du har rettigheter og omsorg fra Guds løfter til ditt liv. Troen vokser ved at man leser og hører Guds Ord.

Ap.gj. 5: 15-16 ”Folk bar til og med de syke ut på gatene, og la dem på senger og bårer, for at i all fall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi. Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder at folk som førte med seg syke og slike som var plaget av urene ånder. Og alle ble helbredet.”

Lukas 4:40 ”Men ved solnedgang kom alle med sine syke, som led av mange slags sykdommer, og de førte dem til ham. Og han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem.”

Hvem kan bestemme at ikke helbredelse skulle være for alle? Dødens makt er herlig brutt.

Guds Ord er mat

Det handler om repetisjon. Djevelen repeterer hele tiden. Vi er omgitt av negative tanker. Derfor må vi repetere Guds Ord. Les Bibelen fordi det er mat.

Kan den som er født med misdannelser eller sykdom, bli frisk? Les Ap.gj. 3 om mannen som hadde vært lam fra mors liv av. I Bibelen leser vi at vannføre ble helbredet.

Ofte gjør vi Gud veldig liten, han som holder hele jorden i sin hånd.

Les alltid Ordet som om du aldri har lest det før. Da kan det tenkes at du får noe nytt ut av det. Troen kommer av det du hører eller leser. Vanntroen kommer også av det du hører eller leser. Et villig hjerte tar vare på gode tanker.