Sykdom kom inn i verden med syndefallet.

Utdrag fra Tom Rogers forkynnelse under omsorg- og helbredelseshelgen den andre helgen i februar.

Den gangen synd og sykdom kom inn i verden var Gud den eneste medisinen. Slik er det ikke i dag. I dag har vi leger, men vi er ikke imot leger. Vi tror at også legene er i Guds tjeneste. Budskapet vårt er ikke imot leger, prester og biskoper. Budskapet vårt er Jesus Kristus, legenes lege som leger både sjel og kropp. Men man må være ærlig hvis man trenger helse for sin sjel. Og ikke la fortiden stå i veien for helbredelsen. Det er behov for å høre Guds Ord igjen og igjen. Det skaper tro. Mark. 2:5 ”Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: Sønn, dine synder er deg forlatt!”

Er synd årsak til sykdom?

– Jeg tror man kan bli psykisk syk av å ha et dårlig forhold. Sørg for at du ikke selv har noe uoppgjort med andre. Når Jesus har tilgitt en person så må ikke vi kristne dra frem fortiden til denne personen. Vi kjenner ikke lengre hverandre etter kjødet. 2. Kor. 5:16-17 ”Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi og kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.”

Tilgivelse er nøkkelen

Jesus sier at hans nåde er så stor at den dekker over en mengde synder. Matt. 18: 21-22 ”Da gikk Peter til ham og sa: Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham – inntil syv ganger? Jesus sa til ham: Ikke syv ganger, sier jeg deg, men sytti ganger syv!”

Hvorfor er det viktig å tilgi? De pilene som kommer er gått inn i min sjel. Det er gift i pilene. Tilgi for at ikke giften skal ødelegge deg.

Vil du tilgi? Det er bare ved å tilgi at du kan bli fri. Tilgi så tidlig som mulig etter at du har fått giften.

Kol. 3:12-14 ”Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle der da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.”

Neste nivå er å glemme

Djevelen snakker hele tiden om din fortid, for han ønsker ikke at du skal se din fremtid. Det er i det usynlige kampen foregår, og det er åndelige trafikkregler som vi må følge. Kast på Herren det som tynger deg. Bestem deg for å kaste alt på Herren. Kast all søpla di der. Herren har spikra det fast til korset.

1. Pet. 5:7 ”Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.”

DU er den HAN elsker, den Han har lagt sin elsk på.