– I dag skal vi se Herrens herlighet. Slik innledet indiske Banu Ramakuri sin tale under sommerstevnet på Stølsdokken Fjellhotell.

– Vi er de lykkeligste i hele verden, fordi vi er himmelborgere, sa Banu i sin hilsen til forsamlingen på fjellhotellet før hun begynte å forkynne Guds Ord. – Vi elsker dere og ber for dere, fortsatte hun. – Vi elsker dere så høyt.

Banu hadde ”Herrens herlighet” som overskrift på sin preken og fortsatte:

– Er det mer herlighet i India enn i Norge? Nei, det er nok herlighet over alt, lød svaret som hun selv gav.

Banu bad alle slå opp og lese Romerne 3:23: ”alle har syndet og står uten ære for Gud.”

– Vi har mistet Guds herlighet, fortsatte hun. – Hva har vi mistet? 1. Mos. Gud skapte mennesket fra jorden. Vi skulle styre verden, men ikke bli styrt av verden. 1. Mos. 1: 26-28 ”Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.”

– Gud har skapt oss for at vi skal styre alt i denne verden.

I Guds herlighet

– En dag førte Gud alle dyrene til Adam. Gud ville finne en partner til Adam. Adam gav navn til alle dyrene, korte navn til de minste dyra og lange navn til de største. Men ingen dyr kunne være Adams partner fordi han var skapt i Guds bilde. Adam fant ingen som var hans like.

– Da gjorde Gud det slik at Adam sovnet. Å sove betyr å hvile i Gud. Og mens Adam sov tok Gud et ribben fra Adam og skapte kvinnen som han så førte til ham.

– Hun er partneren i mitt liv, sa Adam. – De var mann og kvinne og de var nakne, men skammet seg ikke, fordi de var i Guds herlighet.

Forbannelsen

– Men så snakket Eva med satan, og hvor var Adam da? 1. Mos. 3:6 ”Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt.”

– Adam var sammen med Eva da Eva snakket med slangen, men hvorfor snakket ikke Adam med slangen? Adam kunne sagt: ”Ikke spis!” Han hadde jo fått denne beskjeden av Gud før Eva ble skapt.

– Da de spiste frukten ble øynene åpnet. De døde ikke fysisk, men de mistet Guds herlighet. Og de ble skamfulle og fulle av frykt. De gjemte seg for Gud som sa til Adam: ”Hvem sa at du var naken?” Jeg vet ikke, fikk han til svar. Du gav meg en partner og hun gav meg frukten.

– Gud kunne ikke forbanne Ada og Eva fordi de var skapt i Hans bilde. Men han forbannet slangen og jorda.

Herlighetens evangelium

– Vi kan få tilbake herligheten, fortsatte Banu. 2. Kor. 4:4 ”For denne verdens gud har forblindet de vanntros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.” – Herligheten skinner på deg gjennom evangeliet om Kristus. Herligheten er over deg når du tar imot Jesus. Jesaja 60: 1-2 ”Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg.”

– Jeg snakker til mopeden min når det er lite bensin igjen, og da går den, fortalte Banu. – I Guds herlighet stopper ingenting. Du kan løse mennesker med Guds herlighet. En dag jeg underviste på bibelskolen i menigheten vår så kom en mor med datteren sin som var besatt av djevelen. Jeg satte meg på en stol foran henne, og så sa jeg: ”Se på meg.” Da hun så på meg forsvant den onde ånden. Da jeg satt på flyet bad jeg: ”La det går en herlighetskraft gjennom klærne mine og inn i den som sitter ved siden av.”

Opplever mye herlig

– Vi hadde et møte med mellom 10.000 og 20.000 mennesker og her var det mange blinde som fikk synet igjen. En 60 centimeter høy dame kom og sa at hun trengte å vokse over en meter. Hvor mye tro har du på Jesus, sa jeg. Jeg kjøpte en kjole til henne, i tro. Den var til en dame på 1,50 meter. Da hun kom frem til scenen litt senere så var hun en meter høyere. Etter dette har hun reist over hele India og fortalt om Jesus.

– 1. Tim. 1:11 ”…etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er blitt meg betrodd.” – Vi er Guds tempel og det herlige evangeliet er i oss. Haggai 2:9 ”Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det første hadde, sier Herren, hærskarenes Gud…”

– Vi skal ha en større herlighet fordi vi er Guds vandrende herlighet. Vi er alle den levende Guds tempel. Vi har oppstandelseskraften i oss.