– Den rettferdige skal leve ved tro. Slik innledet pastor Jan Halvorsen fra Zoé Kirken i Fredrikstad talen onsdag kveld under sommerstevnet på Stølsdokken.

– Vi skal gå i tro, ikke etter det vi ser, understreket Jan Halvorsen, og siterte Rom. 1:16-17 ”For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve.”

– Dette er Paulus vitnesbyrd. Vi skal være stolte av evangeliet, sa Jan. – Paulus var stolt av Jesus.

– Paulus kjente alle reglene. Han hadde alt i hodet, ”the educated idiotbox” som jeg pleier å kalle det, sa Jan. – Paulus hadde mye bud og regler, men det var ikke liv i det. Han ble sint og raste mot de kristne.

– Men vi ble renset i Jesu blod, vi ble rene og rettferdige og himmelen verdig, kledd i Guds rettferdighet, fortsatte han.

– Vi er kalt til å leve i tro. Det er en evne vi har fått. Vi går etter noe som har tatt bolig i oss. Det er overbevisning om noe som ikke sees. Du har mer tro enn du tror.

Her skilles våre veier

I Joh. 2 står det om Jesu første under i Kana i Galilea der han gjør vann til vin.  ”De har ikke vin” sa Jesu mor til ham. ”Ja, kvinne men her skilles våre veier.” sa Jesus. – Dette er den rette oversettelsen, fortalte Jan. – Når du sier til deg selv at dette går ikke. Nei så går det ikke da. Men den rettferdige skal leve ved tro. Det står tre ganger i det nye testamentet. Troen er en fantastisk gave som Gud gir oss når vi leser Guds Ord. Rom. 10. Vi vil ha tro så vi kan flytte fjell, alle sammen. Vi kjemper troens gode strid og vi har allerede vunnet. Rom. 10:6 Ordet = Jesus … er deg nær. Når ordet smelter sammen med troen så blir det tro.  Uten Guds rike så hadde vi vært fattige. Vi som lever i dag blir frelst av nåde ved tro. Gjerninger fører ikke frem. Det funker ved tro på det Jesus har gjort. Det gir ham ære å tro på det han har gjort.

Du må handle på troen

– Når vi speiler oss i loven så ser vi at vi er fortapt, fortsatte Jan. – ”Den rettferdige av tro, skal leve.” Hebr. 10:38 Når du har fått tro i ditt hjerte så må du handle på troen.

– Gid om vi kunne få dø i ørkenen, sa foreldregenerasjonen. I løpet av 40 år var alle døde. Men det vokste opp en ny generasjon, Josva-generasjonen.

– Du må koble på. – Hvis du hører, men ikke gjør noe så skjer det heller ikke noe.

– Først må man bekjenne. Tro uten gjerninger er en dø tro, sier Jakob. I Gal. 5:6 står det: ”For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet.”

Jan Halvorsen avsluttet med å fortelle en trosstyrkende historie.

– En Afrika-misjonær, Roger Olsen, bad en gang for en ung sjømann som tok imot frelse. Den unge mannen hadde store ryggplager, men han viste Gud løftene i Ordet hver dag i ett år, og på et møte etter ett år fikk en i menigheten et visdomsord og den unge mannen ble frisk. – Den unge mannen handlet på ordet og troen.