1. Kor. 13:13 ”Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.” – Det hjelper ikke å ha tro hvis du ikke har kjærlighet.

Slik innledet Solveig Edvardsen da hun talte Guds ord under sommerstevnet. Tittelen var kort og godt ”kjærligheten”.

– Det er mye kalde hjerter, mye krig og ødeleggelse i verden, sa Solveig. – Derfor trenger vi kjærligheten. Men jeg tror ikke alltid at vi trenger å si så mye. Vi kan heller gi en klem, et håndtrykk, eller kanskje ei kake. Hvis ikke kjærligheten ligger trygt innerst, så hjelper det ikke hva vi sier eller gjør.

– Jeg har bedt mange ganger om å få gi den rette kjærligheten til barna mine, for det er så lett å være hard selv om vi ønsker å være milde.

Kjærlighet er det viktigste

– Det er viktig å respektere andre mennesker slik at de får være seg selv, fortsatte Solveig. Deretter leste hun hele 1. Kor. 13 ”Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Og om jeg gir alt jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, skal de opphøre, eller det er kunnskap, skal den ta slutt. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg selv er fullt ut kjent. Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.”

– Mange sier at de ikke er tålmodige, men du kan be om tålmodighet, sa Solveig. – Og vennlighet kan smelte ned hjerter.

– Mange tenker at slik som han eller henne skulle jeg ha vært. Men nei, Jesus elsker deg slik som du er. Og opplever du at du sliter med noe i livet som er umoralsk så les Ordet til det synker ned i hjertet. Da ønsker du ikke lengre å gjøre det som er umoralsk.

Lev i kjærlighet og sannhet

– Ikke tenk ut onde tanker, for det ødelegger bare deg selv. Urett og urettferdighet kan ødelegge et menneskes liv. Mange ganger kan det koste å leve i sannheten, men den setter oss fri.

– La Guds kjærlighet være for øyet hver dag når du våkner. Lever du i kjærligheten så kan ikke djevelen få tak i deg.

– Kjærligheten er blitt utøst i våre hjerter, men vi må tørre å bruke den. Og vi må ta på Guds fulle rustning.

– Det er fantastisk å se hva som skjer med mennesker når vi sier noe godt om Jesus. Når vi leser Ordet som han har skrevet, så forandres livet vårt totalt. Han hjelper oss og forandrer oss. Verden har skitnet til kjærlighetsordet. Men Den Hellige Ånd er ren og hellig. Jeg tror mennesker blir friske av å leve i kjærlighet med hverandre.

Snakk med Jesus om alt

I håp til Gud kan min sjel være stille. Jesus vil ha deg alene. Han er din ektemann, din borg. Det betyr at han beskytter deg. Han er min frelse, min borg. Noen sier at: ”Jeg kan ikke bry Jesus med dette.” Men det kan du. Snakk med Jesus dersom du ikke får sove, eller kanskje han vil snakke til deg.

– Å for en stor Gud vi har. Mange tror at Gud er så liten. Men han er så stor, og han er for meg og alle de andre. Han elsker deg med en ubegrenset kjærlighet, som bare han kan gi. Ef. 3:17 ”at Kristus må bo ved troen i dere hjerter,”

– Hvis fristelsen blir for stor så bruk tungetalen. Å be i tunger bygger opp. Bli fylt av Den Hellige Ånd om du ikke allerede er det. Livet med Jesus er herlig, spennende og utfordrende. Han vil også prøve deg. Vil du bli stående? Han ER nå. Han ER livet.

På vår vei kommer det mange spørsmål. Gå til Jesus med dem. Han har svar. Alle kan komme og alle er like mye verd. Jesus trenger akkurat deg slik som du er. Herren vil at vi skal være forskjellige. Vi skal bli den beste av oss selv. Vi er fine fordi Jesus har skapt oss forskjellige. Men vi kan lære av hverandre. Han vil du skal være tilfreds og ha det godt.