William Ramakuri fra India var en av hovedtalerne under sommerstevnet på Stølsdokken Fjellhotell. Han talte varmt om Jesus som vil helbrede alle og om livet som fins i din munn.

– Gud har utvalgt Tom Roger. Slik begynte William sin tale og fortsatte med å fortelle om hvordan han selv bad for syke da han begynte som pastor: ”Gud vask dem i mitt blod,” sa jeg da jeg begynte, fortalte William. – Og da Tom Roger kom til India bad han slik for de syke: ”Heal me…”.

William fikk latterdøra til å åpne seg hos forsamlingen, men kom straks til poenget: Vi er ikke høyt utdannede pastorer og evangelister, men han som er i oss er stor. I Ham er vi helter. Med Jesus kan vi gjøre så mye.

Han fortsatte med å fortelle om alle generatorene i India som lager mye bråk.

– En dag gikk en familie for å se en utstilling, fortalte William. – Mannen gikk rundt med kona si og de så på de fine dekorasjonene. Hva var det du ikke likte med denne utstillingen, spurte han henne. Det er noe bak der som lager så mye lyd, sa hun. Hvis ikke lyden er der så blir det ikke noe lys på bildene og da ser vi dem ikke, sa mannen. Når Den Hellige Ånd kommer så blir det mye lyd og lys, understreket William. – Det er ikke alle som liker lyden, men med lyden følger åpenbaringens lys.

1. Mos. 3: 22-24 ”Og Gud Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke strekker ut sin hånd og tar også av livets tre, og eter og lever evig! Så viste Gud Herren ham ut av Edens hage og satte ham til å dyrke jorden, som han var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kjerubene og det luende sverd som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre.”

Jeg er livet

– Når Adam og Eva falt i synd så stengte Gud veien til livets tre, fortsatte William. – I dag så er budskapet at du kan oppleve liv her på jorda. Hele verden søker etter liv, blant annet gjennom yoga. Folk bruker mye penger på dette. Hvorfor gjør de det? Jo, de ønsker å leve lenge. Men hvor er livet? Jesus sa jo at: ”Jeg er veien, sannheten og livet.” Livet er ikke i yoga, trening eller diett. Folk som driver med yoga kan komme i transe. Og de som trener kan få hjerteproblemer. Livet er Jesus. Hvis man ikke kommer til Jesus så kan man ikke leve det lange livet.

Du skal leve

I Sakarja 13:7 står det: ”Sverd! Våkn opp mot min hyrde, mot den mann som er min neste! sier Herren, hærskarenes Gud. Slå hyrden, og fårene skal spres. Og jeg vil igjen ta meg av de små.”

– Slå hyrden? Hvem er hyrden? Det vi leser her er blitt oppfylt i Jesu liv. Sverdet traff Jesus. Så nå er det en vei til livets tre. Du behøver ikke å dø. Hvis du spiser mitt kjød og drikker mitt blod så vil du ikke dø. Johannes 11:26 ”Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?”

– Du skal aldri dø når du tror på Jesus. Vi blir alle forvandlet. Jeg vil at alle skal leve til det skjer. Hvordan kan det skje? I fjor holdt svigermoren min på å dø, neste 85 år gammel. Det så ut som hun holdt på å dø, men hun lever fortsatt. Johannes 6:51 ”I am the living bread…” det er liv for menigheten og liv for verden. Medisiner har så mange bieffekter. Jesus er liv. Derfor skal vi preke liv for verden.

Tal liv, ikke død

– I India er det så mange kristne som dør for tidlig. Hvorfor? Jo, fordi i menigheten prekes det fordømmelse og død. Derfor dør de. Folk som hører om livet lever et langt liv. Ja, men pastor. Dette livet er etter døden, sier noen.

– En kristen søster hadde aids. Hun skulle dø om en måned. Jeg gav henne nattverd og bad henne ta det hver kveld. Hun lever fortsatt 10 år senere.

– De spiste påskelammet. Dødsengelen sa at: ”Jeg kan ikke røre disse menneskene.”

– Vil du bli gammel? Tal liv, ikke død. Ordspråkene 18:21 ”Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt.” Bruk aldri negative ord. Rakel var den første som døde i Jacobs familie. Vet du hvorfor? De var døende fordi de var sinte og brukte negative ord. Tal liv. Tal til det som ikke er som om det er til og er liv. Abraham = far til mange folk. Romerne 4.17 ”Til far for mange folkeslag har jeg satt deg. Han er vår far i Guds øyne – den Gud som han trodde på, han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke er til, som om det var til.”

Livet fins i din munn

– Hvem gir liv til det ufruktbare morslivet? Jo, Han som gir liv til det døde og kaller det som ikke er til slik at det blir til. Livet kom når de talte ut liv. Når Gud så mørket sa han: ”Bli lys!” Når han så den blinde sa han: ”Bli seende!” Til den døde Lasarus sa han: ”Kom ut!” Ditt lange liv fins i din munn.

– Job 3 – Han var en verdig og rettferdig mann, men hva skjedde? Hvorfor døde jeg ikke i mors liv? Var han en hellig mann? Ja, men han talte død. Gud åpenbarte det for ham i vers 33. Guds ånd holder meg oppe. Og Job 42 fra begynnelsen. Han vendte om fra sine ord. Når han vendte om, hvor lenge levde han? I 140 år. Alt ble doblet.

– Jeg ønsker at dere alle skal leve et langt liv, avsluttet William. – Job levde i 140 år når han vendte seg bort fra sin negative tale. Romerne 8:11 ”Men dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd, som bor i dere.”

Den Hellige Ånd som bor i deg skaper liv og helbredelse i kroppen din.