Guds mening med ditt liv er at du skal være frisk, og det kan du være selv om du er 85 år. Her bringer vi utdrag av Tom Roger Edvardsens forkynnelse under Omsorg- og helbredelseskonferansen 6. – 9. september.

Forkynnerne 10:20 ”Ikke en gang i dine tanker må du banne kongen. Selv ikke i ditt sengekammer må du banne den rike. For himmelens fugler bærer lyden av sted, vingede skapninger melder dine ord.”

– Like mye som det finnes veier og lover i det synlige, så finnes det veier i det usynlige. Det du sår i kjødet skal du høste i kjødet. Det du sår i ånden gir evig liv. Det er din munn som sår.

Du kan bryte satans makt

– De kristne har fått makt til å bryte satans makt i den usynlige verden. Djevelen kan ikke ta noe i fra deg, men han kan lure det i fra deg. Når du viker fra den plassen som du er gitt i den åndelige verden, så vil noen ta den plassen som du viker i fra.

Luk. 4:40 ”Men ved solnedgang kom alle med sine syke, som led av mange slags sykdommer, og de førte dem til ham. Og han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem.”

Kristus betyr: den som er salvet av Gud til å bryte satans makt over menneskeslekten. Jesus bad demonene tie om hvem han var, fordi han hadde et oppdrag å gjøre før han kom til korset.

Jesus dro omkring og helbredet de syke. De lidende lå på hans hjerte. Helbredelsesgaven er gitt til alle menigheter. Vi vil utruste menighetene, men det er vi ikke skikkelig i gang med ennå.

Jeg fatter ikke at kristne vil diskutere helbredelse, men det kan tenkes at de har rota seg borti ting. Da må man rote seg tilbake og da må man ha hjelp av skriften.

Djevelen fikk Adam til å gi fra seg liv og helse. Når legen sier at sykdommen ligger til familien, så vet du at det er en som har lengre nål enn legens nål.

En lege i Oslo hadde besøk av en tysk venn som hadde hatt diaré sammenhengende i fire år. De fant en avis der det stod om helbredelsesmøter jeg hadde i Telemark. Mannen ble straks frisk da han kom på møtet.

Helbredelse er for alle

Matt. 12:15 ”Men da Jesus fikk vite det, drog han bort derfra. Mange fulgte ham, og han helbredet dem alle.”

Han helbredet alle og der er du regnet med. Helbredelse er for alle.

Noen har kviet seg for å komme frem til Gud fordi de tror det er vanskelig å bli kvitt noen sykdommer, men han helbreder alle sykdommer.

Ap.gj. 8:6-8 ”De gav alle akt på det som ble sagt av Filip, da de hørte og så de tegn han gjorde. For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av dem med høye skrik. Og mange vanføre og lamme ble helbredet. Og det ble stor glede der i byen.

Vanføre og lamme ble helbredet. Det vil si mennesker med misdannelser.

Det var en mann på et møte jeg hadde i Moss. Han hadde ikke muskler i beina. Men han ble helbredet og spratt rundt.

Ta imot ordet som en gave

1. Tess. 2:13 ”derfor takker vi også alltid Gud for dette; Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som guds ord, som virker med kraft i dere som tror.”

Det går an å ta imot Guds ord slik man tar imot en gave. Hvorfor tar man da ikke i mot?

Det kan være at man ikke har overlatt hele sitt liv og vilje til Herren. Da tar man med ordet opp til sin forstand og behandler det med fornuften.

Jeg prekte på et møte i Lyngdal og opplevde at en mann fulgte intenst med på alt jeg sa og gjorde. Jeg tenkte at det kanskje var en person som var kritisk til min forkynnelse. Men da jeg gikk ned til ham etter møtet, fikk jeg vite at han var en helt vanlig rørlegger. Og han kunne fortelle at han under hele prekenen hadde sett en engel stå bak meg. Engelen som var en meter høyere enn meg talte først og jeg gjentok alt han sa.

Når du velger å lese Guds ord som om det er Gud selv som taler til deg, så kan alt skje. Det er ikke bare i Guds munn ordet virker. Det virker også i din munn, fordi Jesus gav det oppdrift.

Troen er stabil

Lusifer ble kastet ut av himmelen fordi han ville styrte Gud fra tronen og opphøye seg selv til gud. En tredjedel av englene ble med Lusifer, mens to tredjedeler ble hos Gud. Det betyr at det er dobbelt så stor sjanse for at det skal gå deg godt i livet. Troen hviler på Kristus-livet i deg. Den pånyfødte er i Kristus. Det betyr at troen er stabil, men følelsene er stadig på bærtur. Følelseslivet samarbeider med dårlige erfaringer. Min oppfordring er derfor: les det som det står, forstå det som det står og opplev det som det står.

Toget er ikke kjørt selv om du ikke fikk oppleve det som et mirakel. Tro betyr at du setter Gud foran dine følelser. Tro er tillit til at det han har sagt er sant.

Som kristne har vi grunn til å ha forventning. Hvis ikke står man i fare for å forvente noe av mennesker i stedet, og da kan man like gjerne koble inn noe alternativt.

Hebr. 4:12 ”For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.”

Det er stor forskjell på å betrakte ordet som noe fint, til å oppleve at det frelser og helbreder. Kapituler overfor guddommelige sannheter, jo før blir du frisk i sjel og kropp.

Tenk Guds tanker

I Guds ord er Guds tanker nedskrevet. Gi ham dine tanker, så tar du hans. Han vil ødelegge det som ødelegger deg.

Rom. 10:17 ”Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.”

Når du hører Kristus forkynt så kommer troen. Det skjer noe når du hører Guds ord forkynt. Det skapes et håndtak gjennom forkynnelsen. Troen og ordet smelter sammen. Da skjer det. Guds ord er gitt deg for at du skal bruke det. Ordet er gitt for å oppmuntre deg. Nådegaver kan også hente sykdommer ut. Jo mer samfunn du har med Herren jo mer fri blir du.

Guds ord er evig

Hvorfor kommer sykdommer tilbake?

Det finnes ikke et budskap til de som helbredelse ikke gjelder for, fordi helbredelse gjelder for alle.

Noen kristne viser til at Paulus hadde en torn i kjødet. Da må også vi regne med å ha en og annen sykdom, sier de. Men det står ikke at Paulus hadde en sykdom. Det står at en engel slo Paulus på grunn av hans store åpenbaringer.

Kan jeg forvente at helbredelse holder?

Jeg er i går og i dag den samme, sier Herren. Jeg er fra evighet til evighet, alfa og omega, begynnelsen og enden. Er du helbredet i dag så er du like helbredet i morgen. Si ikke: det er bra nå, men… Diskuter ikke helbredelsen med Herren.

Salme 39:5 ”Herre, la meg få vite min ende, hvor mange mine dager skal bli! La meg få vite hvor forgjengelig jeg er.”

Guds ord er større enn alle nådegaver. Guds ord står over alle nådegaver. Han mente det han sa og han utfører det han sa. Gud står fast ved det han har sagt.

Du har fått en ny arv

1. Pet. 1: 18-19 ”For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.”

Det vil si at du arver ikke din slekts sykdommer. Du har flyttet deg bort fra din jordiske slekt. Du er løskjøpt fra den dårlige ferd, fra Adam, og har fått en ny arv. Du arver frelse og helbredelse. Han, Jesus, er ved din side for at du skal lese rett. Det var derfor han stod opp igjen.

Rom. 8:17 ”Men er vi barn, da er vi også arvinger…”

Ef. 1:18 ”… og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,…”

Kraften er herlig og arven er herlig. Om sykdommen kommer tilbake så bruk revolveren. Det er Jesus. Si til sykdommen: – Forsvinn i Jesu navn. Jesus bor i deg.