Takk og lov for at Herren har gitt oss Stølsdokken! Det er vi takknemlige for. Det er herlig å få forkynnelse og en skulder å gråte ved når ting er tungt. Alle har vi hatt, eller har, dette behovet. Vi som er søsken skal stå sammen og bære hverandres byrder. Det er godt og rett.

Reidun, besøkende på Stølsdokken, deler sine tanker om helbredelse.

Når vi er hjemme igjen står vi ovenfor valg i vårt dagligliv. Da er det viktig å ta tid med Jesus.

Jesus lengter etter at vi som Maria setter oss ved hans føtter. Det er først da vi kan få høre fra ham. I hverdagen vår har vi noe sterkt å styrke oss på som bør tas daglig – og det er Guds ord. Det er levende og virksomt for oss. Vi må lese det ofte, så det ”ramler” skikkelig på plass inn i våre hjerterøtter!

Ordet gir sunnhet, friskhet til ditt tankeliv. Kampen har med vårt tankeliv å gjøre og derfor er det så viktig å spise rett kost, så vi er fulle av hva Herren sier til oss og om oss, i stedet for hva omstendighetene så iherdig prøver å formidle.

Her er noen skriftsteder som har oppmuntret meg – slå opp og les det selv! (Det er faktisk godt å holde i Bibelen og bla i den.)

Det er velkjente vers for mange men Ordet er ikke som ei anna bok. For troen kommer av det du HØRER – ikke det du HØRTE. Så du og jeg trenger å høre på nytt! Les det gjerne høyt om du så er alene. Kroppen din hører det.

  • 1.Pet. 5.7-11
  • Hebr.10.22
  • 3.Joh. 1.2
  • Matt. 11.28

Før jeg gjorde Jesus til Herre i mitt liv, var Reidun herre i mitt liv. I perioder med kronisk sykdom fikk jeg prøvelser. Ikke bare i form av fysiske smerter, men også i mitt tankeliv – sjelsliv. Det var sterke krefter som ville bryte meg ned. Kreftene ville fortelle hvor elendig jeg var. Det ville bryte ned mitt selvbilde og gjøre meg motløs. Til ett null.

Hva skjer når jeg lot disse tankene få slippe til? Jeg ble full av selvmedlidenhet. Tunghet. Tristhet. Selvopptatthet ble frukten av dette. Tankenes kraft er sterk. Derfor er det viktig hva du velger å la få plass i tankene dine.

Etter at jeg ble frelst kommer også disse destruktive kreftene og banker på min dør. Men det er en stor forskjell nå når Jesus er Herre i mitt liv. For jeg kan kjenne det igjen og vise det bort. For disse tankene stemmer ikke overens med hva Ordet sier om meg og da trenger jeg ikke ta imot det.

Jeg har fått noe til å vise det bort med og det er Jesu navn.

Noen tips:

  • Erkjenn at det tunge er der
  • Tal til det med Guds ord. Guds løfter
  • Bruk tid til å prise Herren, tilbe Herren i stedet for å dvele ved dette ”grumset” som kommer.

Du vil bli trent opp til å kjenne det igjen og ha myndighet til å bruke Ordet til å avvæpne. Så ta ibruk det vi har fått – og bli fri!

Dette til oppmuntring! Jeg har fått det av Herren så all ære til Ham.

Gud velsigne deg i din hverdag. Jesus elsker deg akkurat slik han har skapt deg!

Klemmer fra Reidun Songe