Fra 23. mai til 16. juni var Tom Roger, Solveig og Ruben på misjonsreise i Afrika. Første stopp var Etiopias hovedstad Addis Abeba hvor Tom Roger underviste på bibelskolen Addis Christian Senter Church Gospel of Grace Bible school, og hadde møte i menigheten til seniorpastor Mesfin Gebregziabher.

Pastor Mesfin var veldig begeistret over besøket.

– Det er tre år siden Tom Roger var her sist, og da hadde menigheten en vanskelig periode, forteller han. – Det gjaldt spesielt leie av menighetslokale, da utleier plutselig sa opp avtalen. Tom Roger profeterte at en forandring ville komme, og den gikk i oppfyllelse etter to uker. Hele situasjonen i menigheten forandret seg etter at Tom Roger profeterte om økonomien, så nå har vi ikke bare en menighet, men to, og vi klarer de økonomiske utfordringene bra. Det var mange mennesker som kom og hjalp til både økonomisk og praktisk.

– Selv fikk jeg del i helbredelsestjenesten etter tre dager, forteller Mesfin. – Veldig mange blir nå helbredet, blant annet mennesker med hiv, kreft og ufruktbarhet. Når det gjelder undervisningen til Tom Roger Edvardsen ser vi helt klart et før og et etter hos bibelskoleelevene.

– Når Tom Roger har undervist kjenner vi Guds Ånds nærvær. Tirsdag hadde Tom Roger helbredelsesmøte i menigheten. Vi fikk mange vitnesbyrd om helbredelse etter dette møte. En kvinne hadde problemer med pusten og ble momentant helbredet. Vi merket det var en overføring av denne salvelsen til helbredelsestjeneste når Tom Roger var her.

– Mesfin har tatt undervisningen om helbredelse videre til flere menigheter i Etiopia, forteller Tom Roger. – Han reiser også i andre land i Afrika med evangeliet, og ser helbredelser og mirakler.

 

Bringer ordet om helbredelse til mange

– 85 prosent av de som kom frem for å få forbønn i møtet i menigheten den kvelden vi var der, ble helbredet, forteller Tom Roger begeistret. – Og det var så godt som fullt hus. Det vil si at det var mellom 300 og 400 på møtet.

Tom Roger underviste på bibelskolen fra mandag til fredag. Det var 26 elever som alle var pastorer, biskoper og ledere, og de fleste av lederne som var fremme til forbønn ble helbredet. Det var veldig åpent å forkynne Guds Ord. Dette er en modulbibelskole som går over to år og med 48 fag. Det er to uker med undervisning annenhver måned. Bibelskolen ble startet i 2013, og Inger Bremvik er nå rektor etter Mary Felde. De samarbeider med bibelskolen i Kenya.

 

Viktig undervisning

Rektor ved bibelskolen, Inger Bremvik, var veldig begeistret over besøket.

– Vi inviterte Tom Roger Edvardsen med team fordi vi ønsker undervisning og demonstrasjon av evangeliet for elevene, sier hun. – Han viser i praksis hvordan dette kan gjøres. Vi er dypt rørt over hvordan han er i forhold til mennesker og syke. Det kommer frem når han underviser og preker, og vi ser det når han ber for mennesker. Nå er det andre gangen Edvardsen er på bibelskolen vår i Addis Abeba. Vi har helbredelse som eget fag, og opplever at tjenesten til Tom Roger fyller dette faget. Han underviser hva Guds ord sier om helbredelse, og hvordan Jesus tok på seg våre sykdommer. Jeg ser jo responsen hos elevene, sier Inger. – De er veldig begeistret.

– Vi fikk også kontakt med lokale ledere i Addis Abeba, som har tanker om å invitere oss ned, forteller Tom Roger. – Det er to menigheter, en på tusen medlemmer og en på 1500 medlemmer, som jobber konkret med invitasjon til møter neste år. Det blir veldig spennende!