Oddvar Tegnander forkynte Guds Ord i møtene under pinsekonferansen på Stølsdokken fjellhotell. Her bringer vi litt av det han delte i et av møtene.

Jeg skal nevne en del herlige uttrykk for den Guds tjener som er sendt til oss, nemlig Den Hellige Ånd (DHÅ). Og det er et mangfold av uttrykk som betegner at DHÅ på mange måter kommer oss til hjelp i vår skrøpelighet og i vår vannmakt og i våre skrik ut i fra vår nød. På gresk heter DHÅ «Parakletos», han er kalt til din side for å hjelpe deg. «Para» = ved siden, «kletos» = for å hjelpe, som en forsvarsadvokat er han sendt til din side av Faderen, for å forsvare deg innfor enhver anklage, innfor enhver glødende pil, så er han der og skjermer deg. Når anklagene kommer fra djevelen, så er det en som reiser seg, og det er «Parakletos», kalt til din side for å hjelpe deg. Og uttrykket DHÅ er det som er mest omtalt både i det gamle og det nye testamentet, og det betyr at ånden er hellig, adskilt fra alt ondt. Det er snakk om hellighets ånd. Og om alt som har med hellighets ånd å gjøre sies det «hellig, hellig er Herren». Han sier det ikke om seg selv, men han lyser på Guds hellighet, DHÅ.

Jeg hører ropet fra kong David når han sier: «Ta ikke DHÅ fra meg.» Det er omkring 3000 år siden David ba denne bønnen.

DHÅ har veket bort ifra omkring 80 prosent av norske menigheter. Da bør det skrike «kom», først fra lederne i Guds menighet på kne i prestekontor eller hvor det måtte være, «ta ikke DHÅ fra meg, for da har jeg ingenting å gi menigheten». Opphold meg med en villig ånd. Det er så mye intellektualisme, så mye akademerier. Jeg er selv akademiker, så det er ikke det som er saken. Jeg er glad for at jeg har den utdannelsen jeg har. Jeg burde hatt litt mer. Men det som er det viktigste er å eie DHÅ. Og hvis du kan skrike fra ditt «rede»: «Gud, hva du enn tar fra meg, ikke ta fra meg DHÅ. Opphold meg med en villig ånd. Og la meg få se og oppleve at det kommer et øyeblikk da dette landet får en utøsing av DHÅ.» Men først må det skje noe på prestekontorene og frikirkepastorkontorene og eldsterådsmøtekontorene. Det må først komme et skrik: «Gud forny meg, møt meg, fyll meg, døp meg i DHÅ.» Gid alt Guds folk var profeter, at Gud ville legge sin hånd på dem. Jeg ber for prester og biskoper hver eneste dag. For de har slike muligheter. Det er så mange tomme kirker som kan fylles av frelseshungrige mennesker, som lengter etter gudsåpenbaring og nærvær av DHÅ. Og da bør det skrike, komme opp i fra alle Guds tjenere i dette landet, fra biskop til kapellan, «Ta ikke DHÅ fra meg!» For når du blander kortene, og du forkvakler Guds Ord, så er det djevelens budskap. DHÅ har ingen interesse av å bo der. Guds Hellige Ånd bor bare i rene hjerter. Han er veldig var for urenhet, og det burde hel Guds menighet være. Men urenhet har krøpet inn gjennom alle vinduer og luker i Guds menighet, hvor det drives hor midt i forsamlingen.

Ta ikke DHÅ fra meg, opphold meg med en villig ånd. 3. M. 19:2 og 1. Pet. 1:16 «Dere skal være hellige, for jeg er hellig». Pappaen vår er hellig, barna skal være hellige, slik som pappaen er hellig. Det er litt å strekke seg ut etter, nei slutt å strekke deg, bare be! Om jeg kunne bli lik Jesus. Det er målet for hellighet. Ikke gjør det så vanskelig. For det har vært diskutert gjennom århundrer hva hellighet er. Det er hellighetsbevegelser som har gått over forskjellige land og riker. Men ikke gjør det så vanskelig. Bare si: «Far, la meg få lov å bli lik din sønn.» Og jeg skal si deg at hvis Gud skal lyse sin fred og herlighet over deg, hvis du ønsker å bli lik hans sønn, så har du Gud bak deg, med deg, over deg, under deg og over alt. For da oppfyller du hans kongstanke, at menigheten skal bli lik hans sønn, for det er Kristi legeme. Menigheten er Kristi legeme, samlet fra alle folkeslag og alle kulturer og alt som er for å opphøye det ene navnet Jesus Kristus, og det skal skake mørket.

Guds ånd assosieres med kraft og med profeti. Som jeg siterte Moses: «Gid alt Guds folk var profeter, at Gud skulle legge sin hånd på dem.» Det skjedde noe der ute på åkeren da Hans Nilsen Hauge holdt på å pløye, Gud la sin hånd på ham, og etter noen få år så var Norge fullstendig annerledes.

Jeg ber om tusen nye evangelister i Norge. Det skal strømme over av evangelister som har en sånn ild og brann i hjertet at mange blir bare sinna, andre blir forundra og atter andre blir velsigna, og mennesker blir frelst i hopetall. Dette ligger også i profetiens ånd, dette uttrykket «Guds Ånd» det er «profetiens ånd». «Kraftens ånd» og «veiledningens ånd», her får du hele pakka. Du har kanskje vært forvirra: «Hvor skal jeg gå?» Spør DHÅ!