BLIND: Tom Roger ber den blinde ånd gå, og damen ser normalt.

 

 
Nyheter, utdrag ifra bladet Helbredet Januar 2018
 
99 % ble helbredet
 
De aller fleste opplevde å bli helbredet da Tom Roger forkynte ordet om helbredelse og ba for syke i møtene i India.
 
Alle i forsamlingen som har sykdommer kan bli helbredet nå mens jeg taler Guds ord, forkynte Tom Roger.
– Bare en promille av den kraften som reiste Kristus opp fra de døde vil helbrede deg.
Tom Roger forkynte om helbredelse i samtlige møter i India, og folket tok imot. Flere ble også løst og helbredet ved kunnskapsord.
 
Ønsker du å abonnere på bladet Helbredet?
Bladet utgis hver mnd og er full av helbredelseshistorier og undervisning ifra Helbredelsesevangelist Tom Roger Edvardsen sin tjeneste.
Ta kontakt på mail : post@helbredet.no for bestilling av bladet