Tom Roger forkynte Guds ord i alle møtene i India. I seminarene på dagtid fikk pastorer og ledere undervisning om helbredelse og nødvendigheten av å undervise om helbredelse, og i kveldsmøtene gikk vekkelsesbudskapet ut for å dra sjelene inn til Kristus.

I seminarene på dagtid underviste Tom Roger blant annet om konsekvensene av Jesu død på korset med utgangspunkt i Matt. 28:18 «Og Jesus stod frem, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord.»

Jesus sier: «Meg er gitt all makt,…» Så vær ikke redd for andre makter, for djevelens makt og menneskers makt. Når Jesus sier: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord», så vil det si at all autoritet nå tilhører ham.

Ef. 1:20 «Det var den han lot virker i Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i den himmelske verden. Høyt over all makt og kraft og herredømme og over ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og han la alle ting under hans føtter og gav han til menigheten som hode over alle ting. Menigheten som er hans legeme, fylden av ham som fyller alt i alle.»

Djevelen er under Jesu føtter, og derfor under våre føtter. Du er over, fordi du er i Kristus.

Hebr. 2:14-15 «Da nå barna har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid.»

Da Jesus døde på korset tok han makten fra satan. Dødens makt er brutt. Sykdommens makt er brutt. Alle sykdommer er underlagt Jesus Kristus.

Jesus tok all synd på korset

-Gud har en god plan for dere, sa Tom Roger da han talte til hoved menigheten Aenon Church & Ministries. – Jeg tror det er en elv av vekkelse over hele India. Dere ber og himmelen vil svare. Bønn er for å motta svar. Jesus har dødd for alle i India. Han har betalt prisen for alle. Han tok all synd og sykdom på korset.

Lukas 19:5 «Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham: Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg bli i ditt hus.»

Denne mannen var en synder. Han var skatteinnkrever for de romerske myndighetene. Han tok så høye skatter at han beholdt noe selv og gav resten til myndighetene. Så når han møtte Jesus, så kom noe inn i hans sjel. Plutselig snakket en ren ånd til ham. Hva med ditt liv? Hvordan skal det gå med deg i fremtiden?

Jesus kom til denne plassen, og han har kommet hit i dag. Den hellige ånds kraft setter deg fra alt som binder deg, alt press fra satan. Jesus har betalt for din frihet, så ta imot friheten. Jesus vil tilgi synd i dag, og han vil helbrede de syke. Amen!