Gordon Tobiassen forkynte engasjert under Bibelskolen på Stølsdokken Fjellhotell.

Gordon Tobiassen underviste en hel uke på bibelskolen, blant annet om hva Guds ord sier om Israel og endetiden og om å forstå tiden ut ifra Bibelen. Her bringer vi en ørliten smakebit plukket fra flere sider med notater spekket med bibelvers og nyttig informasjon. Leseren må merke seg at det som deles her er løsrevet fra sin sammenheng.

2. Pet. 1:19-21 – Rom. 13:11-14 – Åp. 1: 1-3 – Åp. 22: 6-7

Forstå tiden, hva Bibelen sier. Les, hør og ta vare på ordet. Da er vi salige. Ut i fra tegnene og det profetiske ord kan vi se hvor vi er i tiden. Når begynner de siste dager? På pinsefestens dag. Ap.gj. 1:9-11 «Da han hadde sagt dette, ble Han tatt opp mens de så på, og en sky tok Ham ut av syne. Mens de stirret opp mot himmelen idet Han steg opp, se, da sto to menn hos dem i hvite klær. De sa: «Galileiske menn, hvorfor stå dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen.»

Det første Jesus viste til sine tjenere var naglemerket. Det var det siste de så på Oljeberget. Pinse betyr 50. Fra Jesus stod opp og DHÅ kom gikk det 50 dager.

De siste dager begynner med pinsefestens dag. Ap.gj. 2:14 Etter at Peter ble døpt i DHÅ ble han et helt annet menneske. De siste dager har vart i snart 2000 år. Vi lever nå i avslutningen. Joel 3:1 «Deretter skal det skje at Jeg skal utøse Min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner.»

Nådens tidshusholdning, de siste dager, er nå. Endens tid er når menigheten hentes hjem. Kristi dag er når Herren henter sine. Den ytterste dag er dommedag da det holdes dom foran den store hvite trone. Dette gjelder ikke oss frelste.

Alle de store religionene venter på dommedag. Jødene venter på Messias.

Fiskerne betyr sionisme, lengsel tilbake til landet. Jegerne er bilde på antisemittisme og antisionisme.

Antikrist har regjering: Åp. 11:3-7-8-9-10-11 Matt. 24:4, Mark. 13 og Luk. 21 hører sammen.

Den største forfølgelsen i dag kommer fra Islam. De fornekter Jesus og sier at Muhammed er den største.

NATO – mange lande er med, også Tyrkia. Siden 1990 har Norge bygd ned forsvaret og vi har i dag ingenting å forsvare oss med.

Et kraftig jordskjelv kan ramme Oslo når som helst. Det er nå 114 år siden panikken bredte seg i Oslo. Jordskjelvet inntreffer ca hvert hundrede år. Oslo er bygd på en gammel vulkan. Salme 46:2-3 Antallet jordskjelv har økt betraktelig og de har økt i styrke. Luk. 21:11 og Matt. 24:8 Det er begynnelsen på fødselsveene. Ting og tegn skjer veldig fort. Slik det var i Lots dager og Noas dager skal det være før Jesus kommer. Det er et etisk og moralsk forfall derfor forstår vi at Jesus kommer snart. Dan. 11:35-37 «Noen av de kloke vil falle, for at de skal lutres, renses og gjøres hvite til endetiden. For ennå er ikke den fastsatte tid kommet. Kongen skal gjøre som han selv vil. Han skal opphøye seg og gjøre seg selv større enn enhver gud. Han skal tale forunderlige ord mot gudenes Gud og ha fremgang inntil vreden er fullført. For det som er fast bestemt, skal bli gjort. Han bryr seg ikke om den Gud hans fedre tjente, og han bryr seg heller ikke om kvinners lengsel eller noen annen gud. For han skal gjøre seg selv større enn dem alle.»

Ikke velsign det ikke Jesus velsigner.

Mange blir vunnet for Jesus i dag, blant annet gjennom Youtube. Aldri har så mange blitt vunnet. Jødene skal fullføre misjonsgjerningen. Europa er det mørkeste kontinentet. 1 million kinesere besøkte Israel i 2018.