Undervisning fra Tom Roger Edvardsen

Er helbredelse for alle mennesker

Er helbredelse for alle mennesker

Guds mening med ditt liv er at du skal være frisk, og det kan du være selv om du er 85 år. Her bringer vi utdrag av Tom Roger Edvardsens forkynnelse under Omsorg- og helbredelseskonferansen 6. - 9. september. Forkynnerne 10:20 ”Ikke en gang i dine tanker må du banne...

Hjelpen i hverdagen

Takk og lov for at Herren har gitt oss Stølsdokken! Det er vi takknemlige for. Det er herlig å få forkynnelse og en skulder å gråte ved når ting er tungt. Alle har vi hatt, eller har, dette behovet. Vi som er søsken skal stå sammen og bære hverandres byrder. Det er...

Ordet skaper liv og helse

William Ramakuri fra India var en av hovedtalerne under sommerstevnet på Stølsdokken Fjellhotell. Han talte varmt om Jesus som vil helbrede alle og om livet som fins i din munn. - Gud har utvalgt Tom Roger. Slik begynte William sin tale og fortsatte med å fortelle om...

Kalt til å leve i tro

- Den rettferdige skal leve ved tro. Slik innledet pastor Jan Halvorsen fra Zoé Kirken i Fredrikstad talen onsdag kveld under sommerstevnet på Stølsdokken. - Vi skal gå i tro, ikke etter det vi ser, understreket Jan Halvorsen, og siterte Rom. 1:16-17 ”For jeg skammer...

Men størst blant dem er kjærligheten

1. Kor. 13:13 ”Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.” - Det hjelper ikke å ha tro hvis du ikke har kjærlighet. Slik innledet Solveig Edvardsen da hun talte Guds ord under sommerstevnet. Tittelen var kort og...

Herrens herlighet

- I dag skal vi se Herrens herlighet. Slik innledet indiske Banu Ramakuri sin tale under sommerstevnet på Stølsdokken Fjellhotell. - Vi er de lykkeligste i hele verden, fordi vi er himmelborgere, sa Banu i sin hilsen til forsamlingen på fjellhotellet før hun begynte å...

Åpent og godt å preke

Åpent og godt å preke

2. pinsedag besøkte Tom Roger og familien Livets Senter Lillehammer. – Der var det åpent og godt å preke, sier Tom Roger. Tom Roger kan fortelle at flere opplevde å bli helbredet i møtet på Lillehammer. - Folk vitnet om at de var blitt kvitt smerter og plager både i...

Sykdommen kom med syndefallet

Sykdommen kom med syndefallet

Sykdom kom inn i verden med syndefallet. Utdrag fra Tom Rogers forkynnelse under omsorg- og helbredelseshelgen den andre helgen i februar. Den gangen synd og sykdom kom inn i verden var Gud den eneste medisinen. Slik er det ikke i dag. I dag har vi leger, men vi er...

Er helbredelse for alle mennesker

Guds ord setter mennesker fri

Guds Ord setter mennesker fri. Tankebygninger binder mennesker til erfaringer. Her bringer vi utdrag av Tom Roger Edvardsens forkynnelse under omsorg- og helbredelseskonferansen 9.-12. februar. Sykdom har sin rot i Adams fall. Sykdom er fra djevelen gjennom fallet i...

Elsk din neste av hele ditt hjerte

Elsk din neste av hele ditt hjerte

-For å elske sin nesten må man elske seg selv, sa Regina Edvardsen. Hun forkynte Guds Ord i et av møtene under konferansen 1.-4. desember. Regina tok utgangspunkt i Matt. 22: 37-39 ”Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel...

Ekteskapet og famillien ligger så på Guds hjerte

Ekteskapet og famillien ligger så på Guds hjerte

Ekteskapsundervisningen til Judit og Ingvar Torvik er bygd på bibelske prinsipper og erfaringer fra et langt ekteskap. Her bringer vi noen små glimt fra undervisningen helgen 28. -30. oktober. ”Det finnes noen hovedregler for ”kunsten å leve sammen”. En av dem er en...

Seieren er din

Seieren er din

Tom Roger Edvardsen forkynte Guds Ord om utfrielse og helbredelse i flere av seminarene og møtene under konferansen. - Guds Ord er ikke gitt til egen tolkning, sa Tom Roger da han åpnet seminaret lørdag formiddag den 15. april. – Du skal ta det inn gjennom troen. -...